www.Iran-Rosemount.com
صفحه اصلی
درباره ما
تماس با ما
دانستنی ها

021-88482667
021-88482661

021-88105813

rosemount.ir@gmail.com

تهران.خیایان ولیعصر.خیابان مطهری.خیابان میرزای شیرازی شمالی.خیابان نعیمی.پلاک 10 .واحد 3

نمایندگی روزمونت در ایران

ترانسمیتر های روزمونت Pressure transmitter 3051 rosemount presure transmitter rosemount flow meter rosemount

Pressure Measurement Pressure Transmitters MultiVariable Transmitters Manifolds

Flow Measurement , Differential Pressure Coriolis Magnetic Vortex Ultrasonic Orifice Fittings Liquid Turbine

پرشر ترانسمیتر روزمونت مدل 3051 با رنج های مختلف پرشر ترانسمیتر روزمونت مدل 2088 رنج های G2 و G3 ترانسمیتر اختلاف فشار یوکوگاوا مدل EJA110A هارت و فیلد باس با رنج های مختلف پرشر ترانسمیتر روزمونت مدل 3051S2TG3 نمایندگی روزمونت تمپرشرترانسمیتریوکوگاوا مدل YTA110وYTA320هارت و فیلدباس